ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 11 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 11 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (6)
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ณ ห้องประชุมสหกรณ์วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ (4)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (230)
ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 63 (6)
วันที่ 4 มกราคม 2564 ประธานสหกรณ์ พ.ต.อ.จุฬาชัย  แสงกุล และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564วันที่ 4 มกราคม 2564 ประธานสหกรณ์ พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 (9)
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ 2564 ณ สถานีตำรวจภูธรเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่ 2564 ณ สถานีตำรวจภูธรเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (152)
พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบเงินสวัสดิการ ราย ส.ต.ท.สมบัติ บัวงาม ผบ.หมู่ กก.ปพ.ฯ ที่เสียชีวิต ณ จังหวัดเพชรบุรีพ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบเงินสวัสดิการ ราย ส.ต.ท.สมบัติ บัวงาม ผบ.หมู่ กก.ปพ.ฯ ที่เสียชีวิต ณ จังหวัดเพชรบุรี (3)
วันที่ 29 มกราคม 2564 ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 3 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 29 มกราคม 2564 ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 3 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด พบปะนักเรียนนายสิบ กองร้อย 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้า (ศชต.) อำเภอเมือง จว.ยะลาวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด พบปะนักเรียนนายสิบ กองร้อย 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้า (ศชต.) อำเภอเมือง จว.ยะลา (15)
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพบปะนักเรียนนายสิบตำรวจ (กองร้อย 5)  ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๙ (ศฝร.ภ.9) อ.เมือง จว.ยะลาวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพบปะนักเรียนนายสิบตำรวจ (กองร้อย 5) ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๙ (ศฝร.ภ.9) อ.เมือง จว.ยะลา (29)
หน้า 9 จาก 16