ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดโครงการพบปะนักเรียนนายสิบตำรวจ (กองร้อย 6)  ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๙ (ศฝร.ภ.9) อ.เมือง จว.ยะลาวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดโครงการพบปะนักเรียนนายสิบตำรวจ (กองร้อย 6) ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๙ (ศฝร.ภ.9) อ.เมือง จว.ยะลา (70)
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองประธาน กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บางส่วน เข้าไปพบปะสมาชิก สภ.ธาร และสภ.แม่หวาด ณ สถานีตำรวจภูธรธารโตวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองประธาน กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บางส่วน เข้าไปพบปะสมาชิก สภ.ธาร และสภ.แม่หวาด ณ สถานีตำรวจภูธรธารโต (114)
ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 26/5 เมื่อ 30 มี.ค.63 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 26/5 เมื่อ 30 มี.ค.63 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (10)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือนเมษายน2564 ชุดที่ 26/6 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือนเมษายน2564 ชุดที่ 26/6 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (3)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2564 ชุดที่ 26/7 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2564 ชุดที่ 26/7 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (8)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 26 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 มิย.64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 26 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 มิย.64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (5)
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์  ทำความสะอาดบริเวณสหกรณ์ฯวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณสหกรณ์ฯ (24)
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ (76)
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ร่วมกับ ประธานกรรมการ ผู้จัดการ  และรองผู้จัดการ ร่วมมอบของที่ระลึกให้ แก่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ร่วมกับ ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ ร่วมมอบของที่ระลึกให้ แก่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2)
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. -12.00 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. -12.00 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (6)
หน้า 10 จาก 17