ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มกราคม 2562 มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด แก่ สภ.บาตูตาโมงวันที่ 21 มกราคม 2562 มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด แก่ สภ.บาตูตาโมง (1)
วันที่ 28 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3  ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (9)
วันที่ 23 มกราคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาชิก สภ.อัยเยอร์เวงวันที่ 23 มกราคม 2561 ประธานกรรมการและผู้จัดการมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาชิก สภ.อัยเยอร์เวง (1)
วันที่ 7 กุุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด วันที่ 7 กุุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด  (14)
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 24 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 24 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (3)
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.เสน่ห์ ใหม่พุ่ม กรรมการสหกรณ์ สภ.โกตาบารู , สภ.จะกั๊วเป็นตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โกตาบารูวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.เสน่ห์ ใหม่พุ่ม กรรมการสหกรณ์ สภ.โกตาบารู , สภ.จะกั๊วเป็นตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โกตาบารู (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบเงินสนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล FA. Cup ประจำปี 2562สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบเงินสนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล FA. Cup ประจำปี 2562 (2)
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สหกรณ์จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมกมรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด โครงการเกียวกับสหกรณ์สีขาว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สหกรณ์จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมกมรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด โครงการเกียวกับสหกรณ์สีขาว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันที่ 25 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด เรียกผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ามาสอบสัมภาษณ์ สอบทฤษฎี สอบปฏิบัติ ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 25 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด เรียกผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ามาสอบสัมภาษณ์ สอบทฤษฎี สอบปฏิบัติ ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (12)
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (10)
หน้า 5 จาก 16