ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือน ชุดที่ 25 ครั้งที่  2  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ตำรวจยะลา จำกัดวันที่ 26 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประชุมประจำเดือน ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ตำรวจยะลา จำกัด (3)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรสหรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  ประจำปีงบประมาณ 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรสหรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา  (18)
วันที่ 3 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัด สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล หลักชัย คัพ ครั้งที่ 7วันที่ 3 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัด สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล หลักชัย คัพ ครั้งที่ 7 (4)
วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ประธานและคณะกรรมการร่วมกันเปิดพิธีวันออมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ประธานและคณะกรรมการร่วมกันเปิดพิธีวันออมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (4)
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดยะลา จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็กและวันออมประจำปี 2563  ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดยะลา จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็กและวันออมประจำปี 2563 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (183)
วันที่ 28 ม.ค.63 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 4  ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 28 ม.ค.63 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 4 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (6)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จว.ยะลาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จว.ยะลา (64)
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.ปราบพาล  มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี (6)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (2)
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (10)
หน้า 8 จาก 17