ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
2 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
3 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการเขตสรรหาที่ 2 กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
5 งดให้บริการ Mobile Application วันที่30 ต.ค. - 5 พ.ย. 66
6 ประกาศ เรื่อง ปิดโครงการเงินกู้อเนกประสงค์แบบหมุนเวียน (ใช้ปันผลชำระหนี้) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566
7 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
8 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ (เขตสรรหาที่ 13 สถานีตำรวจรามัน / สถานีตำรวจภูท่าธง)
9 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ (เขตสรรหาที่ 11 สถานีตำรวจแม่หวาด / สถานีตำรวจภูธรธารโต)
10 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ (เขตสรรหาที่ 10 สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา / สถานีตำรวจภูธรบาตูตาโมง)

หน้า 1 จาก 27