ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมห้องสำนักงานสหกรณ์ โดยวิธีการสอบราคา
2 ประกาศ เรื่อง สมาชิกที่ผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ครบ 6 งวด สามารถยื่นเงินกู้สามัญได้งวดต่อไปในวงเงินเต็มสัญญา 3.5 ล้าน โดยรวมสัญญาทุกสัญญาต้องไม่เกิน 4.5 ล้าน
3 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้สามัญปืน จากเดิม ร้อยละ 6.30 เป็น ร้อยละ 4.75
4 ประกาศ เรื่อง สมาชิกต่างจังหวัด เขตภาคใต้ ใช้สิทธิกู้เงินสามัญค่าครองชีพ วงเงิน 800,000 บาท
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโดยวิธีสอบราคาต่อเติมห้องสหกรณ์ฯ
6 ประกาศ เรื่อง งดให้บริการ Mobile Application ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 29-30 เม.ย. 2567
7 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
8 สหกรณ์ ขอหยุดรับ-จ่ายเงินสด ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
9 ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
10 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

หน้า 1 จาก 28