ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป [29/11/2566] (อ่าน:158)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน [29/11/2566] (อ่าน:211)
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ [16/11/2566] (อ่าน:119)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการเขตสรรหาที่ 2 กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา [02/11/2566] (อ่าน:283)
งดให้บริการ Mobile Application วันที่30 ต.ค. - 5 พ.ย. 66 [30/10/2566] (อ่าน:238)
ประกาศ เรื่อง ปิดโครงการเงินกู้อเนกประสงค์แบบหมุนเวียน (ใช้ปันผลชำระหนี้) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 [26/10/2566] (อ่าน:432)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ [21/10/2566] (อ่าน:212)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ (เขตสรรหาที่ 13 สถานีตำรวจรามัน / สถานีตำรวจภูท่าธง) [21/10/2566] (อ่าน:112)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ (เขตสรรหาที่ 11 สถานีตำรวจแม่หวาด / สถานีตำรวจภูธรธารโต) [21/10/2566] (อ่าน:100)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ (เขตสรรหาที่ 10 สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา / สถานีตำรวจภูธรบาตูตาโมง) [21/10/2566] (อ่าน:125)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.60
ฉุกเฉิน
6.60
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.60
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.60
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.60
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55
ปรับโครงสร้างหนี้ 5.90

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา