ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เชิญสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
2 ประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
3 ประกาศ แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์เงินค่าจัดการศพ
4 ประกาศขอรับทุนการศึกษาบุตร
5 ประกาศขยายเวลายื่นสวัสดิการ กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์โรคติดเชื้อ COVID-19
6 ประกาศ ขยายเวลาหยุดส่งต้นเงินกู้ทุกประเภท
7 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
8 สมาชิกท่านใด มีความสนใจจัดซื้ออาวุธปืน ติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกฤษณะ ติดต่อ 081-8241353
9 ประกาศ สมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ขอหยุดส่งเงินต้น ให้ทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการหยุดส่งต้น ภายใน 29 ก.ค.64
10 ประกาศ ขยายเวลาการหยุดส่งเงินต้น 3 เดือน ส.ค-ต.ค.64

หน้า 1 จาก 19