ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการออมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
32 ประกาศ ยกเลิกพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน เริ่ม 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป
33 ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
34 การเข้าร่วมประชุมใหญ่ ผ่าน zoom สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
35 ประกาศ เรื่อง กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
36 ประกาศ เรื่อง อัตราเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564
37 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ เลือกกรรมการสหกรณ์ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 , 7 และ 11
38 ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
39 การเปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2564
40 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2563)

หน้า 4 จาก 23