คณะกรรมการ 

 
 

พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล
ประธานกรรมการ

 
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ศรีดี
รองประธานกรรมการ

 
ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศิริวัฒน์
กรรมการ/เหรัญญิก

สภ.จะกว๊ะ,โกตาบารู
 
ด.ต.สุรชัย  แก้วพรหมดำ
กรรมการ/เลขานุการ
กก.สส.ภ.จว
 
ร.ต.ท.อนันทศักดิ์ ดำนุ่ม
กรรมการ
สภ.กาบัง
 
ร.ต.ต.พนม  ลักษณาวงศ์
กรรมการ
สภ.เมืองยะลา
 
ด.ต.นิติธร ครุฑถะ
กรรมการ
สภ.ลำใหม่,ตาเซะ
 
ด.ต.วีรวุธ  อุดแบน
กรรมการ
สภ.กรงปินัง
 
ด.ต.อมร  ภักดี
กรรมการ
กก.ปพ 1,2
 
ด.ต.วิเชียร  คงจำเนียร
กรรมการ

สภ.รามัน
 
ด.ต.ภิญโญ  เทพสุริบุญ
กรรมการ
สภ.เบตง,ยะรม,อัยเยอร์เวง
 
ด.ต.ศานิต  สุวรรณรัตน์
กรรมการ

สภ.ยะหา
 
ด.ต.สุวรรณ  แก้ววิเชียร
กรรมการ

ศพฐ.10,กก.สส.จชต
 
 
ส.ต.อ.ธนะวัฒน์  พุทธศิริ
กรรมการ

สภ.แม่หวาด,สภ.ธารโต
 
ส.ต.ท.ศักดา  พาหุกาญจน์
กรรมการ
สภ.บันนังสตา,บาตูตาโมง