คณะกรรมการ 

 
 

พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล
ประธานกรรมการ

 
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ศรีดี
รองประธานกรรมการ

 
ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศิริวัฒน์
กรรมการ/เหรัญญิก

สภ.จะกว๊ะ,โกตาบารู
 
ด.ต.สุรชัย  แก้วพรหมดำ
กรรมการ/เลขานุการ
กก.สส.ภ.จว
 
พ.ต.ต.ปิยะพงศ์ คำเนตร
กรรมการ
สภ.กาบัง
 
ร.ต.ต.พนม  ลักษณาวงศ์
กรรมการ
สภ.เมืองยะลา
 
ด.ต.นิติธร ครุฑถะ
กรรมการ
สภ.ลำใหม่,ตาเซะ
 
ด.ต.วีรวุธ  อุดแบน
กรรมการ
สภ.กรงปินัง
 
ด.ต.อมร  ภักดี
กรรมการ
กก.ปพ 1,2
 
ด.ต.วิเชียร  คงจำเนียร
กรรมการ

สภ.รามัน
 
ด.ต.ภิญโญ  เทพสุริบุญ
กรรมการ
สภ.เบตง,ยะรม,อัยเยอร์เวง
 
ด.ต.ศานิต  สุวรรณรัตน์
กรรมการ

สภ.ยะหา
 
ส.ต.อ.หญิงชลิดา ศิลปทินกร
กรรมการ

ศพฐ.10,กก.สส.จชต
 
 
ส.ต.อ.วัชชนะชัย บุญจันทร์ศรี
กรรมการ

สภ.แม่หวาด,สภ.ธารโต
 
ด.ต.สมพงศ์ ยอดทอง
กรรมการ
สภ.บันนังสตา,บาตูตาโมง