ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศ การเปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.64
62 ประกาศ ขยายเวลาให้เงินกู้สามัญโครงการอยู่ดี มีสุข 1 มิ.ย.-31 ส.ค.64
63 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ (ในวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท)
64 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในวงเงินกู้ 200,000 บาท
65 ขอเชิญชวนกิจกรรม วันออมวันเด็กแห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2564
66 ประกาศ เรื่อง การเปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564
67 ประกาศ เรื่อง เปิดโครงการวันออมสหกรณ์ ประจำปี 2564 (1 ธันวาคม 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564)
68 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
69 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
70 ขอหยุดทำการ เนื่องจากฝ่ายจัดการต้องปิดบัญชี วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563

หน้า 7 จาก 24