ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 ประกาศ สมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ขอหยุดส่งเงินต้น ให้ทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการหยุดส่งต้น ภายใน 29 ก.ค.64
52 ประกาศ ขยายเวลาการหยุดส่งเงินต้น 3 เดือน ส.ค-ต.ค.64
53 ขยายเวลา หยุดส่งเงินต้น ประจำเดือน ก.ค.64
54 ตัวอย่างการรับรองสำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน
55 กองทุนสวัสดิการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายใน 1 มิ.ย.-30 ก.ค.64
56 สมาชิกยื่นแบบฟอร์มขอหยุดส่งเงินต้น ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 2 เดือน
57 ประกาศ การเปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.64
58 ประกาศ ขยายเวลาให้เงินกู้สามัญโครงการอยู่ดี มีสุข 1 มิ.ย.-31 ส.ค.64
59 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ (ในวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท)
60 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในวงเงินกู้ 200,000 บาท

หน้า 6 จาก 23