ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 (10)
ประชุมพบปะสมาชิก 5 ต.ค.61ประชุมพบปะสมาชิก 5 ต.ค.61 (82)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 13  ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 13 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (12)
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบเรื่องเงินเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบเรื่องเงินเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (7)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (161)
วันที่ 28 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ได้ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 28 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ได้ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (5)
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2  (12)
วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุด 24 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุด 24 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (3)
วันที่ 11 มกราคม 2562 ประธานและผู้จัดการได้มอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหน่วยต่างๆใน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาวันที่ 11 มกราคม 2562 ประธานและผู้จัดการได้มอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหน่วยต่างๆใน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (6)
วันที่ 12 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันที่ 12 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (149)
หน้า 4 จาก 16