ภาพกิจกรรม - พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด มอบเงินสวัสดิการ ราย ส.ต.ท.สมบัติ บัวงาม ผบ.หมู่ กก.ปพ.ฯ ที่เสียชีวิต ณ จังหวัดเพชรบุรี
s__9502728
s__9502730
s__9502731
 
จำนวนที่จะแสดง