ภาพกิจกรรม - วันที่ 4 มกราคม 2564 ประธานสหกรณ์ พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
yala_640104_01
yala_640104_02
yala_640104_03
yala_640104_04
yala_640104_05
yala_640104_06
yala_640104_07
yala_640104_08
yala_640104_09
 
จำนวนที่จะแสดง