[กระดานถามตอบ]

เข้าระบบ
คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์   โดย  เมื่อ 2012-09-18 16:51:52
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามการชำระเพิ่ม.. 2020-02-29 05:15:58 
ทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สอบถามการชำระเพิ่ม

ดอกเบี้ยที่ตัดในกรณีชำระเพิ่ม คำนวณอย่างไรครับ เช่น

กู้ 500,000฿

ตัดต้น.   5,000฿

ดอกเบี้ย 4,500฿

ยอกชำระ/เดือน 9,500฿

ชำระเพิ่ม 10,000฿ เงินส่วนนี้ตัดยอดไหนบ้างครับ ถ้าตัดดอกก็เท่ากับว่าผมจ่ายดอกเบี้ยซ้ำ ตามงวดชำระปกติหรือเปล่าครับ 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามการชำระเพิ่ม.. 2020-01-29 10:43:57 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สอบถามการชำระเพิ่ม

ได้ค่ะ..ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค่ะ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามการชำระเพิ่ม.. 2020-01-10 16:24:52 
ทั่วไป

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สอบถามการชำระเพิ่ม

ในกรณีที่สหกรณ์ได้หักเงินเดือนชำระเงินกู้ตามปกติแล้วนั้น ลูกหนี้สามาชำระหนี้เพิ่มจากเดิมได้หรือไม่

เช่น เดือน 31 ม.ค. หักชำระ 10,000฿ รวมดอกเบี้ย

ลูกหนี้อยากชำระเพิ่มอีก 5,000฿ ได้หรือไม่

***กรณีที่ชำระเพิ่มได้...เงินส่วนนี้จะไปตัดเงินต้นอย่างเดียว หรือตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย***

ขอบคุณครับ :)

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ดอกเบี้ยสะสม.. 2019-12-04 09:59:48 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : ดอกเบี้ยสะสม

คือดอกเบี้ยที่สะสมตลอดปีที่เราเป็นสมาชิกค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เงินปันผล.. 2019-12-04 09:58:22 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : เงินปันผล

ได้หลังจากวันประชุมใหญ่เสร็จสิ้นน่ะค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :เงินปันผล.. 2019-11-19 21:23:21 
Nattha

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : เงินปันผล

ตำรวจที่ย้ายตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่น แต่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ตำรวจ ยะลา ไม่ทราบว่า จะได้รับเงินปันผล ช่วงเวลาใดครับ 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ดอกเบี้ยสะสม.. 2019-11-10 13:18:38 
Pom

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : ดอกเบี้ยสะสม

ดอกเบี้ยสะสมคืออะไรครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:วงเงินกู้.. 2019-07-30 16:29:27 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : วงเงินกู้

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน สามารถกู้ได้ตามรับรองเงินเดือนค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:วงเงินกู้.. 2019-07-04 05:08:06 
Hadee

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : วงเงินกู้[อับดุลฮาดี 2019-07-04 05:06:42]:

สวัสดีครับ เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 มีหลักเกณฑ์ในวงเงินกู้สามัญวงเงินเท่าไรครับ 

1.เป็นสมาชิกไม่เกินสามปี วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท หรือ

2.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ชำระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือน วงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาทตามรับรองเงินเดือนครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :วงเงินกู้.. 2019-07-04 05:06:42 
อับดุลฮาดี

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : วงเงินกู้

สวัสดีครับ เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 มีหลักเกณฑ์ในวงเงินกู้สามัญวงเงินเท่าไรครับ 

1.เป็นสมาชิกไม่เกินสามปี วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท หรือ

2.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ชำระค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือน วงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาทตามรับรองเงินเดือนครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ทำไมลูกค้าต่างจังหวั.. 2019-01-11 10:52:48 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ทำไมลูกค้าต่างจังหวัดถึงกู้ได้แต่ฉุกเฉิน อย่างอื่นกู้ไม่ได้เลย

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ทำไมลูกค้าต่างจังหวัดถึงกู้ได้แต่ฉุกเฉิน อย่างอื่นกู้ไม่ได้เลย

ขอหมายเลขติดต่อกลับน่ะค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:โอนสมาชิกระหว่างสหกร.. 2019-01-11 10:51:06 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์ของท่านแล้วให้สหกรณ์ของท่านทำหนังสือขอโอนมายังสหกรณ์ตำรวจยะลาน่ะค่ะ..

 

สมาชิกที่โอนระหว่างสหกรณ์  จะคิดอายุต่อจากการเป็นสมาชิกของท่านต่อไปค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เงินปัญผล.. 2019-01-11 10:49:21 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : เงินปัญผล

สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี  

เงินปันผลจะได้หลังประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน.. 2019-01-11 10:47:39 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน

ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน คือเงินที่เราเรียกเก็บไปแล้ว ยังคงเหลือดอกเบี้ยที่เรากู้ บางคนก็จะได้บางคนครบดอกเบี้ยพอดีก็ไม่ได้ค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน.. 2018-11-12 00:12:21 
จ่าฉัตร ผู้ที่ไม่คิดจะทำงาน

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน

ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน ทำไมบางคนได้และอีกบางคนถึงไม่ได้รับครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เงินปัญผล.. 2018-11-12 00:04:50 
นักสืบเรื่องกู้เงิน

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : เงินปัญผล

เงินปันผลจะจ่ายหลังจากวันประชุมใหญ่สหกรณ์ ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ได้ชัว

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :เงินปัญผล.. 2018-11-11 11:43:46 
unknown

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : เงินปัญผล

เงินปัญผลแต่ละปี จะออกวันไหนเดือนไหนของทุกปีครับ แล้วปีนี้ออกหรือยัง

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์.. 2018-10-26 07:39:59 
พิชญา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

จะโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่นมาสหกรณ์ออมทรัพย์สถานีตำรวจภูธรยะลาต้องทำยังไงคะ ระยะเวลาสมาชิกจะนับต่อหรือเริ่มนับใหม่คะ 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:คำแนะนำและข้อตกลงการ.. 2018-10-05 17:34:00 
admin
JOINED: 2012-09-17 22:29:14
ตอบกระทู้: 11
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:คำแนะนำและข้อตกลงการ.. 2018-10-05 17:33:39 
admin
JOINED: 2012-09-17 22:29:14
ตอบกระทู้: 11
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

IP Logged
หน้า #