[กระดานถามตอบ]

เข้าระบบ
 หัวข้อกระทู้ :ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน.. 2018-11-12 00:12:21 
จ่าฉัตร ผู้ที่ไม่คิดจะทำงาน

บุคคลทั่วไป

ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน ทำไมบางคนได้และอีกบางคนถึงไม่ได้รับครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน.. 2019-01-11 10:47:39 
สหกรณ์ตำรวจยะลา

บุคคลทั่วไป

ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน คือเงินที่เราเรียกเก็บไปแล้ว ยังคงเหลือดอกเบี้ยที่เรากู้ บางคนก็จะได้บางคนครบดอกเบี้ยพอดีก็ไม่ได้ค่ะ..

IP Logged
หน้า #