ประกาศ เรื่อง งดให้บริการ Mobile Application ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2567 [31/05/2567] (อ่าน:56)
ประกาศ เรื่อง ขอหยุดรับ - จ่ายเงินสด ในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป [28/05/2567] (อ่าน:70)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมห้องสำนักงานสหกรณ์ โดยวิธีการสอบราคา [07/05/2567] (อ่าน:258)
ประกาศ เรื่อง สมาชิกที่ผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ครบ 6 งวด สามารถยื่นเงินกู้สามัญได้งวดต่อไปในวงเงินเต็มสัญญา 3.5 ล้าน โดยรวมสัญญาทุกสัญญาต้องไม่เกิน 4.5 ล้าน [05/05/2567] (อ่าน:214)
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้สามัญปืน จากเดิม ร้อยละ 6.30 เป็น ร้อยละ 4.75 [05/05/2567] (อ่าน:177)
ประกาศ เรื่อง สมาชิกต่างจังหวัด เขตภาคใต้ ใช้สิทธิกู้เงินสามัญค่าครองชีพ วงเงิน 800,000 บาท [05/05/2567] (อ่าน:152)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโดยวิธีสอบราคาต่อเติมห้องสหกรณ์ฯ [26/04/2567] (อ่าน:105)
ประกาศ เรื่อง งดให้บริการ Mobile Application ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 29-30 เม.ย. 2567 [26/04/2567] (อ่าน:103)
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ [29/03/2567] (อ่าน:342)
สหกรณ์ ขอหยุดรับ-จ่ายเงินสด ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. [28/02/2567] (อ่าน:151)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.50
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.30
ฉุกเฉิน
6.30
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.30
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.30
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.30
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.30
ปรับโครงสร้างหนี้ 5.90

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา