[กระดานถามตอบ]

เข้าระบบ
คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์   โดย  เมื่อ 2012-09-18 16:51:52
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สงสัยอย่างแรง มันงึด.. 2016-06-06 09:29:24 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สงสัยอย่างแรง มันงึดๆงัดๆ

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สงสัยอย่างแรง มันงึดๆงัดๆ

ต้องรอให้ครบ 18 งวดก่อนน่ะค่ะ..ถึงจะยื่นกู้สัญญาใหม่ได้น่ะค่ะ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สงสัยอย่างแรง มันงึดๆงั.. 2016-06-03 06:49:44 
กู้โลด

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สงสัยอย่างแรง มันงึดๆงัดๆ

หัวข้อกระทู้ :สงสัยอย่างแรง มันงึดๆงัดๆ

กรณียื่นกู้สามัญไปแล้ว แต่เงินเดือนยังสามารถยื่นกู้สามัญใหม่ได้ สามารถยื่นกู้สามัญได้รึป่าวหรือต้องรอให้ครบ 18 เดือนก่อนถึงจะยื่นกู้ได้ครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การนำเงินสดไปชำระหนี.. 2016-05-12 15:13:09 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : การนำเงินสดไปชำระหนี้ประจำเดือนนั้นก่อนวันเงินเดือนออก

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การนำเงินสดไปชำระหนี้ประจำเดือนนั้นก่อนวันเงินเดือนออก

หมวด 11

การชำระหนี้

ข้อ 66 การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้จะต้องส่งพร้อมดอกเบี้ยโดยให้สหกรณ์หักจากเงินรายได้รายเดือนทุกประเภทของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย  โดยทำเป็๋นหนังสือยินยอมให้หักเงินตามแบบที่สหกรณ์ได้กำหนดไว้

 

ข้อ 67 เงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดพร้อมดอกเบี้ยให้ถึงกำหนดภายในวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

 

ข้อ 68 ผู้กู้ต้องส่งเงินงวดชำระหนี้เต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยงวดแรกรายเดือน  แต่หากได้ขอกู้หลังวันที่ 2 ของเดือน  ให้ผู้กู้ส่งเงินงวดชำระหนี้เต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

 

 

 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เงินกู้สามัญ.. 2016-05-03 16:15:34 
กูรูเงินกู้

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : เงินกู้สามัญ

1. กู้สามัญไปแล้วต้องรอ 18 เดือนถึงจะกู้สามัญใหม่ได้

2. แต่หากจะกู้เงินกู้ประเภทอื่น เช่น ค่าครองชีพ หลังจากได้รับเงินสามัญแล้วจะต้องชำระค่างวดก่อนอย่างน้อย 1 งวด ถึงจะยื่นกู้ได้

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกร.. 2016-05-03 11:44:49 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกรณ์หน่อย

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกรณ์หน่อย

จะรีบดำเนินการให้น่ะค่ะ..


 [member 2016-05-02 11:28:54]:

ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันหน่อยครับ เช่น คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจฯ ประกาศและระเบียบต่างๆ

 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกรณ์ห.. 2016-05-02 11:28:54 
member

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกรณ์หน่อย

หัวข้อกระทู้ :ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกรณ์หน่อย

ช่วยอัพเดตข้อมูลสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันหน่อยครับ เช่น คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจฯ ประกาศและระเบียบต่างๆ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การนำเงินสดไปชำระหนี้ปร.. 2016-03-31 14:00:11 
***

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : การนำเงินสดไปชำระหนี้ประจำเดือนนั้นก่อนวันเงินเดือนออก

หัวข้อกระทู้ :การนำเงินสดไปชำระหนี้ประจำเดือนนั้นก่อนวันเงินเดือนออก

รบกวนสอบถาม

สมมติ  เป็นการชำระหนี้เงินงวดประจำเดือน พฤษภาคม  

เช่น   วันที่ 10 พฤษภาคม จะนำเงินสดไปชำระหนี้เงินงวดของประจำเดือน พฤษภาคม ซึ่งเป็นการชำระก่อนวันเงินเดือนออก  ถามว่า มันผิดหรือไหม (ทำไมถึงบอกว่าชำระไม่ได้  จะต้องรอหักแต่เงินเดือนอย่างเดียว) 

----การชำระหนี้ก่อนวันถึงกำหนดชำระ  ทำได้หรือไม่ (กรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยคงที่ จึงต้องรอรอบในการชำระ  แต่ทางสมาชิกไม่ได้ติดชัดในเรื่องของการคิดดอกเบี้ย  ไม่จำเป็นต้องคิดดอกเบี้ย  ณ  วันที่ชำระก่อน  สมาชิกยินดีที่จะให้คิดดอกเบี้ย  ณ  วันที่ สิ้นเดือน แต่ขอชำระเป็นเงินสดก่อน เท่านั้นเอง )

----หากไม่ได้  ทำไม  เพราะอะไร  เนื่องจากเป็นการชำระหนี้  ก่อนวันถึงกำหนดชำระ  สหกรณ์ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทำไมจะต้องรอให้หักแต่เงินเดือน อย่างเดียว  ก็ในเมือสมาชิกมีความสามารถที่จะชำระหนี้ก่อนได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอแต่เงินเดือนอย่างเดียวในการชำระหนี้

----หากเกรงว่า จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  อยากทราบว่า  กรณีที่จะชำระเอง  และเป็นการชำระล่วงหน้าก่อนเวลา  ถือเป็นการดี ต่อเจ้าหนี้ และผู้ค้ำประกัน มากกว่าปผลเสีย แต่ถ้าหากจะนำเงินสดมาชำระหลังวันเงินเดือนออก  อาจจะมีกรณีที่สมาชิกไม่นำเงินมาชำระ  จึงทำให้เป็นหนี้ค้างได้  อันนี้เข้าใจ

------เพื่อโปรดพิจารณา--Thank you

 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :เงินกู้สามัญ.. 2016-01-18 00:27:45 
บ๊อบบี้

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : เงินกู้สามัญ

ถ้ากู้สามัญแล้ว จะกู้สามัญอีกครั้งได้เลยรึป่าว

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ปันผลเข้าช้าจังครับ.. 2014-01-23 10:00:50 
utornjoy

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : ปันผลเข้าช้าจังครับ

เงินปันผลสมาชิกต่างจังหวัดเข้าช้าจังเลยครับ 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามหลักเกณฑ์.. 2013-10-06 15:26:16 
...

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สอบถามหลักเกณฑ์

อยากทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ครับ (สหกรณ์ตำรวจยะลา)
ต้องเป็นสมาชิกนานเท่าไหร่ถึงกู้ได้แล้วกู้ได้เท่าไหร่ครับ

แล้วก็หลักเกณฑ์ การชำระหนี้ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามเรื่องการกู้สามัญ.. 2013-09-11 11:39:03 
ส.ต.อ.ฉัตรชัย

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สอบถามเรื่องการกู้สามัญ

ตอนนี้ผมได้โยกย้ายมาอยู่ต่างจังหวัด แต่ยังเป็นสมาชิกออมทรัพย์ โดยยังจ่ายเรือนหุ้นอยู่ปกติ สามารภที่จะกู้สามัญได้หรือไม่

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :อัพเดต.. 2013-01-20 22:22:54 
สมาชิกสหกรณ์

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : อัพเดต

อัพเดตข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันด้วยเช่นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงสิทธิ์ประโยนช์ มิใช่ปล่อยเลยตามเลย

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สวัสดีปีใหม่.. 2013-01-04 15:10:07 
โตน

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ 2556 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.ยะลา ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ตลอดทั้งปี ครับ ..

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :คำแนะนำและข้อตกลงการโพส.. 2012-09-18 16:51:52 
admin
JOINED: 2012-09-17 22:29:14
ตอบกระทู้: 11
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

หัวข้อกระทู้ :คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

กฎ กติกา มารยาท ในการโพส
1. ห้ามโพสต์ภาพหรือข้อความที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ผิดกฏหมาย ผิดศิลธรรม พาดพิงให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงการโพสต์ภาพหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ สื่อความหมายคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ หรือใช้พื้นที่เว็บเพื่อกระทำการในลักษณะอื่นใดที่อาจเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ
2. ห้ามโพสต์ภาพหรือข้อความทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการประกาศซื้อ-ขาย ให้การสนับสนุน แนะนำแหล่งซื้อ-ขายสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด หากตรวจพบจะทำการลบกระทู้หรือคำตอบทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทำ การระงับไอพีผู้นั้นตลอดไป
 

คำแนะนำในการใช้งานกระดานข่าว 

- ควรจัดตัวอักษรเพื่อง่ายต่อการอ่าน เช่น เว้นวรรค, ขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถอ่านได้ง่าย 
- เพื่อง่ายต่อการใช้งาน การเพิ่มกระทู้ จะไม่มีระบบ Login หรือ ระบบสมาชิก หรือระบบแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ผู้ประกาศควรตรวจสอบข้อความให้ดีก่อนโพส เพราะโพสแล้วไม่สามารถ แก้ไขได้ 
- ถ้าท่านโพสกระทู้หรือประกาศซ้ำ ทางเราต้องลบกระทู้ของท่าน ให้เหลือเพียงข้อเดียว โดยคงกระทู้ใหม่ล่าสุดไว้

หากผู้ดูแลพบข้อความที่ไม่เหมาะสมจะทำการลบข้อความนั้นทันที
ขอความร่วมมือด้วยนะครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซ.. 2012-09-18 16:50:56 
admin
JOINED: 2012-09-17 22:29:14
ตอบกระทู้: 11
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6

หัวข้อกระทู้ :ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6

การแสดงผลของเว็บไซด์อาจจะแสดงผลผิดเพี้ยนไปบ้าง แสดงผลไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้
รวมไปถึงพวกคำสั่ง css javascript ajax ด้วย ที่ทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่าง 
ไม่สามารถใช้งานได้

ตัว IE6 ไม่มีตัวกรองเรื่องไวรัส เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้ IE 6 จะมีโอกาสติดไวรัสได้ง่ายกว่า
ลองสังเกตดู ถ้าใช้ IE ที่สูงกว่า IE 6 หรือ Web Browser ตัวอื่นๆ จะมีการเตือน
เรื่องการเข้าเว็บไซต์ที่เสี่ยงอันตรายซึ่งจะเป็นการป้องกันไวรัสเข้าเครื่องเราได้ส่วนหนึ่งด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ CLICK !!
IP Logged
หน้า #