ภาพกิจกรรม - วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด โดยมีผู้อำนวยการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
yala_620725_01
yala_620725_02
yala_620725_03
yala_620725_04
yala_620725_05
yala_620725_06
yala_620725_07
yala_620725_08
 
จำนวนที่จะแสดง