ภาพกิจกรรม - เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 1 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด
2ab12400-886a-4c4a-a2b6-9f6ff7f7a607
6a1ed4f1-cffc-40c2-9781-d928c507dfd9
07e393b1-95a3-4c10-8f20-488b50721272
09c19bdf-387d-4ca4-b8cf-53cd94a230db
51de60cb-947a-4310-8f86-d7c5be482b12
64a960f6-26da-4d12-9a8a-a4b284af898f
78dc69fc-f86f-42be-971a-7bd66613f4ef
90bd146f-313a-47ff-a84b-578ce5b7f2b1
130ce9db-78ae-46a3-8708-97394c66ae0b
422f8305-73e5-42ce-b1de-75c067900c12
816ea7e4-39fe-4b27-a8b9-29cbb3e6cd71
949b1811-a73a-46d0-9a3b-f107efbce3f6
7812ca41-3ee7-44aa-867c-eae16eb3ac74
54642aab-7f52-47bd-a46f-48d266ae07e4
984873f3-d088-48af-b5ef-2cc2126e14a4
9638829f-6b95-4887-9bd3-acbf59eade04
a0607e34-29f3-4c78-ad1f-e94afe9c9bc6
c41657ec-0129-4082-b89c-2250359333a6
e6d7e2f7-03d6-43ba-af2e-c3cfc085d39c
e954455e-c195-4d04-9bf8-effc43198b61
 
จำนวนที่จะแสดง