ภาพกิจกรรม - เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ฯ พันตำรวจโท สิทธิกร เผื่อคง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ประจำปี 2566  และได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มัสยิดอำเภอยะหา  ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด
YALACOOP_660626_01
YALACOOP_660626_02
YALACOOP_660626_03
YALACOOP_660626_04
YALACOOP_660626_05
YALACOOP_660626_06
YALACOOP_660626_07
YALACOOP_660626_08
YALACOOP_660626_09
YALACOOP_660626_10
YALACOOP_660626_11
YALACOOP_660626_12
YALACOOP_660626_13
YALACOOP_660626_14
YALACOOP_660626_15
YALACOOP_660626_16
YALACOOP_660626_17
YALACOOP_660626_18
YALACOOP_660626_19
YALACOOP_660626_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3