ภาพกิจกรรม - วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ด.ต.อมร ภักดี กรรมการหน่วย กก.ปพ.ฯ เป็นตำรวจแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลามอบกระจกโค้ง ให้แก่ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณทางเข้าออกแฟลตตำรวจ นปพ.(เบอเส้ง) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางเข้า-ออก
99799
99801
 
จำนวนที่จะแสดง