ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบสัมภาษณ์
212 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 18 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด
213 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
214 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งแม่บ้าน
215 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งแม่บ้าน
216 ประกาศ เปิดให้กู้เงินปันผล ประจำปี 2556 อัตราดอกเบี้ย 5.25 % ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2556
217 ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
218 ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษใช้สิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเป็นประกัน ประจำปี 2556
219 ประกาศ การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556
220 ขอแจ้งปิดเงินกู้โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ

หน้า 22 จาก 23