ภาพกิจกรรม - วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาชุดที่ 28 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร”ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา บรรยายโดย..คุณราตรี กาเจ
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาชุดที่ 28 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร”ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา 
บรรยายโดย..คุณราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยะลา)
YALA_651223_01
YALA_651223_02
YALA_651223_03
YALA_651223_04
YALA_651223_05
YALA_651223_06
YALA_651223_07
YALA_651223_08
YALA_651223_09
YALA_651223_10
YALA_651223_11
YALA_651223_12
YALA_651223_13
YALA_651223_14
YALA_651223_15
YALA_651223_16
YALA_651223_17
YALA_651223_18
YALA_651223_19
YALA_651223_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2