ภาพกิจกรรม - สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 -8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต
yala_650506_085
yala_650506_086
yala_650506_087
yala_650506_088
yala_650506_089
yala_650506_090
yala_650506_091
yala_650506_092
yala_650506_093
yala_650506_094
yala_650506_095
yala_650506_096
yala_650506_097
yala_650506_098
yala_650506_099
yala_650506_100
yala_650506_101
yala_650506_102
yala_650506_103
yala_650506_104
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4