ภาพกิจกรรม - วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 - 14.15น. นางพรรณี แก้วศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่หน่วยงานในสังกัด ศฝร.และหน่วยงานกก.สส.จชต ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
s__33931270
s__33931272
s__33931273
s__33931274
 
จำนวนที่จะแสดง