ประกาศ เรื่อง เลื่อนการยื่น "โครงการเงินกู้อยู่ดีมีสุข" [07/03/2565] (อ่าน:904)
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ของดให้บริการ "ด้านสินเชื่อ" ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 [07/03/2565] (อ่าน:230)
ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 [01/03/2565] (อ่าน:874)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมทบ [07/02/2565] (อ่าน:221)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ [07/02/2565] (อ่าน:280)
วันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2565 [27/01/2565] (อ่าน:130)
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ [18/01/2565] (อ่าน:351)
โครงการแก้ปัญหาหนี้สิน 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป [30/12/2564] (อ่าน:915)
ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 [30/12/2564] (อ่าน:949)
ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการออมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 [29/12/2564] (อ่าน:228)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.80
ฉุกเฉิน
6.80
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.80
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.80
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.80
สามัญ(อยู่ดี มีสุข) 5.50
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา