ประกาศ ยกเลิกการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน [26/11/2565] (อ่าน:90)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 [16/11/2565] (อ่าน:184)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ [16/11/2565] (อ่าน:79)
ประกาศ เรื่อง เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 [14/11/2565] (อ่าน:528)
ประกาศ เรื่อง ลุ้นเงินรางวัล จำนวน 84 รางวัล ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [14/11/2565] (อ่าน:160)
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดจ่ายเงินกู้โครงการอเนกประสงค์กรณีรับเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.65 เป็นต้นไป [10/11/2565] (อ่าน:175)
ประกาศรายชื่อและหมายเลข ประธาน-กรรมการ ประจำปี 2565 [31/10/2565] (อ่าน:449)
รายชื่อทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565 [27/10/2565] (อ่าน:284)
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการส่งทุนบุตรทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565 [11/10/2565] (อ่าน:220)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ ประเภทสามัญทั่วไป [03/10/2565] (อ่าน:434)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.60
ฉุกเฉิน
6.60
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.60
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.60
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.60
สามัญ(อยู่ดี มีสุข) 5.50
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55
ปรับโครงสร้างหนี้ 5.90

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา