ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ [18/01/2565] (อ่าน:94)
โครงการแก้ปัญหาหนี้สิน 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป [30/12/2564] (อ่าน:468)
ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 [30/12/2564] (อ่าน:400)
ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการออมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 [29/12/2564] (อ่าน:99)
ประกาศ ยกเลิกพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน เริ่ม 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป [02/12/2564] (อ่าน:129)
ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [22/11/2564] (อ่าน:373)
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ ผ่าน zoom สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วม [17/11/2564] (อ่าน:523)
ประกาศ เรื่อง กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 [15/11/2564] (อ่าน:458)
ประกาศ เรื่อง อัตราเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 [15/11/2564] (อ่าน:670)
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ เลือกกรรมการสหกรณ์ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 , 7 และ 11 [05/11/2564] (อ่าน:443)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.80
ฉุกเฉิน
6.80
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.80
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.80
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.80
สามัญ(อยู่ดี มีสุข) 6.50
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา