งดให้บริการ การทำธุรกรรมทุกประเภท วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 [28/09/2566] (อ่าน:7)
งดให้บริการ Mobile Application วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.66 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป [28/09/2566] (อ่าน:4)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิก Mobile App เก่า ... ติดตั้ง Mobile App ใหม่ (Coop Network Gen 2) [09/09/2566] (อ่าน:93)
ประกาศรับสมัครประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 [01/09/2566] (อ่าน:42)
ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 [29/08/2566] (อ่าน:232)
งดให้บริการ Mobile Application วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 - 16.00 น. [15/08/2566] (อ่าน:42)
ประกาศปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 [27/06/2566] (อ่าน:65)
งดให้บริการ Mobile Application ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เนื่องจากการไฟฟ้า งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว [12/06/2566] (อ่าน:98)
มอบหมายหน้าที่ [02/05/2566] (อ่าน:178)
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 [28/04/2566] (อ่าน:232)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.60
ฉุกเฉิน
6.60
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.60
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.60
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.60
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55
ปรับโครงสร้างหนี้ 5.90

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา