ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [22/11/2564] (อ่าน:247)
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ ผ่าน zoom สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วม [17/11/2564] (อ่าน:424)
ประกาศ เรื่อง กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 [15/11/2564] (อ่าน:359)
ประกาศ เรื่อง อัตราเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 [15/11/2564] (อ่าน:529)
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ เลือกกรรมการสหกรณ์ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 , 7 และ 11 [05/11/2564] (อ่าน:340)
ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [31/10/2564] (อ่าน:1139)
การเปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2564 [29/10/2564] (อ่าน:315)
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2563) [28/10/2564] (อ่าน:142)
ประกาศ เรื่องกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ [27/10/2564] (อ่าน:165)
รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ [21/10/2564] (อ่าน:178)

YalaTrBank

Boss

ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
 
 
ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.80
ฉุกเฉิน
6.80
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.80
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.80
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.80
สามัญ(อยู่ดี มีสุข) 6.50

ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา