มอบหมายหน้าที่ [02/05/2566] (อ่าน:108)
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 [28/04/2566] (อ่าน:62)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ทดลองงาน) [24/03/2566] (อ่าน:198)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์โหลด Mobile App ของสหกรณ์ [10/03/2566] (อ่าน:325)
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ [09/03/2566] (อ่าน:207)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคคลเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ [06/02/2566] (อ่าน:327)
ประกาศ เรื่อง กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566) [01/02/2566] (อ่าน:325)
ขยาย...งวดเงินกู้สามัญ เป็น 200 งวด [30/01/2566] (อ่าน:458)
งดยื่นเอกสารเงินกู้สามัญ ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2566 [30/01/2566] (อ่าน:218)
สหประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกของสมาชิก...โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ [27/01/2566] (อ่าน:292)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.60
ฉุกเฉิน
6.60
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.60
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.60
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.60
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55
ปรับโครงสร้างหนี้ 5.90

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา