ประกาศ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกเปิดใช้บริการ Mobile App Coop Network [11/08/2565] (อ่าน:87)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมโครงการสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 [05/08/2565] (อ่าน:80)
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไข ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2565 [05/08/2565] (อ่าน:140)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ [05/08/2565] (อ่าน:37)
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ [08/07/2565] (อ่าน:214)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการยื่น "โครงการเงินกู้อยู่ดีมีสุข" [07/03/2565] (อ่าน:1054)
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ของดให้บริการ "ด้านสินเชื่อ" ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 [07/03/2565] (อ่าน:295)
ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 [01/03/2565] (อ่าน:960)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมทบ [07/02/2565] (อ่าน:280)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ [07/02/2565] (อ่าน:320)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.80
ฉุกเฉิน
6.80
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.80
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.80
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.80
สามัญ(อยู่ดี มีสุข) 5.50
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา