สหประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกของสมาชิก...โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ [27/01/2566] (อ่าน:36)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ปรับโครงสร้างหนี้" ตั้งแต่วันที่ 3-20 ม.ค. 2566 [03/01/2566] (อ่าน:253)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ [28/12/2565] (อ่าน:108)
โครงการออมวันเด็ก 4-13 มกราคม 2566 (ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่เพื่อบุตร) [28/12/2565] (อ่าน:74)
ประกาศ ยกเลิกการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน [26/11/2565] (อ่าน:230)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 [16/11/2565] (อ่าน:336)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ [16/11/2565] (อ่าน:225)
ประกาศ เรื่อง เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 [14/11/2565] (อ่าน:719)
ประกาศ เรื่อง ลุ้นเงินรางวัล จำนวน 84 รางวัล ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [14/11/2565] (อ่าน:304)
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์หยุดจ่ายเงินกู้โครงการอเนกประสงค์กรณีรับเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.65 เป็นต้นไป [10/11/2565] (อ่าน:353)

YalaTrBank

Boss

เงินฝาก (สมาชิก)
ร้อยละ
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.50
   
เงินฝาก
(ระหว่างสหกรณ์)
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.50
ประจำ 6 เดือน 3.00
   
เงินกู้ (สมาชิก)
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.60
ฉุกเฉิน
6.60
สามัญ(ค่าครองชีพ)
6.60
สามัญ(อเนกประสงค์) 6.60
สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) 6.60
สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) 6.55
ปรับโครงสร้างหนี้ 5.90

 

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา